TRAUMER

Henriette SOLMAND arbejder med traumer på flere niveauer.
Jeg arbejder psykosomatisk med traumer, hvilket betyder at jeg i terapien har fokus på de fysiske reaktioner prompte, de dukker op. Jeg holder fast i dem, hvilken betydning de har og hvor de i realiteten har sit ophav. 

Et traume er et chok, som kroppen endnu ikke har rystet af sig. Det, at komme i chok, er en frysning af kroppen oplevelse, som gør – at man oplever et “gys”, når noget minder en om det. Kroppen kan nemt ligesom stå stille, mens hjernen arbejder på højtryk for at vælge en løsning – hvor tør jeg gå hen ….

Et chok kan være alting fra misforståelser til krænkelser og tragiske oplevelser som trafikuheld, krig etc.. Det kan også være alvorlig sygdom, skilsmisse og adskillelse fra nærtstående i barnealderen.

Det, som afgør, om en oplevelse forbliver i kroppen er, hvorvidt personen oplever en frysning af kroppen uden at være i stand til at ryste det af sig igen..

Her kommer NLP virkelig til sin ret. Disse kropslige reaktioner kan vi arbejde med, så oplevelsen bedre kan bruges positivt ift. personens nuværende hverdag.

Oplevelsens største formål er oftest at beskytte personen fra at opleve det samme igen, hvilket er vigtigt at fastholde.

Nogle klarer sine traumer uden at andre tilsyneladende lægger mærke til nogle reaktioner. Andre kan reagere med panik, fortvivlelse, depression, aggression/vrede eller søge omsorg og tryghed. De kan have flashback, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær m.m.

Er du frisk på at arbejde med dig selv. Kom på den positive side af livskriser, sorg, konflikter, stress og depression

Facebook Iconfacebook like button