hs12

.. skal vi være perfekte !!


Hvad vil det sige at være perfekt? Der kan ligge noget i at gøre det perfekte, at være det perfekte og at have det perfekte eller alle 3!

For at kunne være og have forudsættes det at vi gør´ det perfekte.. Gør vi det perfekte opnår vi anerkendelsen, ros´en eller belønningen …. eller gør vi. Først når vi er perfekt – kan vi være os selv. Først der – kan vi opnå den indre ro.

Nej, det er nok vildt overdrevet eller måske er der noget om det. 

Perfektionisme kan være udløsende faktor for bla. eksamensangst og i forbindelse med stress. Det kan også have afgørende inflydelse på, hvor let / besværligt vi ser på de udfordringer, hverdagen byder på.

Her er lidt til reflektion Nej Ja
Jeg skal blive dygtigere. (jeg er ikke god nok)
Jeg vil gerne have ros. (så jeg gør tingene perfekt)
Ting skal gøres på den rigtige måde
Hvis andre lægger mærke til  mig, så er jeg god nok
Der findes en rigtig måde og en forkert måde
  • Læs eventuelt denne feedback fra en studerende med præstationsangst og “krav” om være perfekt

Min påstand er; at vi sammenligner os med nogle udvalgte og vores grad af perfektionisme måler vi så i forhold til disse udvalgte.

Hvordan finder vi så ud af, hvad vi skal måle os i forhold til. Jeg mener, at vi måler os i forhold ros. Ikke vores egen ros, men den ros vores udvalgte giver til andre, om andre eller om ting /personer og lignende.

Lidt om ROS. Op igennem opvæksten har vi gjort, hvad vi kunne for at få ros. Den er jo også skøn at modtage og den er ligeså fantastisk at give. Ros har en speciel betydning for os. Ros må gerne kommer i flere forskellige slags indpakninger, især afhængig af hvem ros´en kommer fra.

Ros “skal” komme fra hjertet. Den skal siges med 100 % ærlighed, for at den kan få den rette betydning.

Ros er det mest naturligste i verden. Vi har behov for ros og dem, som får ros nyder det.

Mit budskab med dette indlæg: ROS ALT DET, DU KAN KOMME TIL